Hướng dẫn cách lấy số đo và size

I_Đồng phục nữ

1_Thông số size trên cơ thể


2_Quy cách lấy số đo dành cho nữ

A_Đo size áo (tham khảo ghi chú bên dưới)


B_Đo size quần - váy (tham khảo ghi chú bên dưới)


I_Đồng phục nam

1_Thông số size trên cơ thể


2_Quy cách lấy số đo dành cho nam

A_Đo size áo (tham khảo ghi chú bên dưới)

B_Đo size quần (tham khảo ghi chú bên dưới)